บริษัท เทคนิคอล วิน กรุ๊ป จำกัด, ระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีความเชี่ยวชาญและความพร้อมให้บริการด้านงานปราศจากเชื้อ ให้กับหน่วยงานปราศจากเชื้อทั้งในโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม คลินิกศัลยกรรมทั้งในส่วนของภาครัฐฯและเอกชน ห้องปฏิบัติการทดลอง รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยทางเราเป็นผู้นำเข้า พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในด้านงานปราศจากเชื้อ อาทิเช่น เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave) เครื่องล้างทำลายเชื้อโรคระบบอัตโนมัติ (Wahser Disinfactor) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Low Temperature Hydrogen Peroxide Plasma Sterilization)

 

ทั้งยังให้คำปรึกษาในการวางระบบ หรือปรับปรุงห้องจ่ายกลาง (CSSD) เพื่อพัฒนามาตรฐานงานปราศจากเชื้อในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) หรือ JCI (Joint Commission International)

 

ระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา สามารถพิสูจน์ได้ว่าเรามีความเชี่ยวชาญและความพร้อมให้บริการด้านงานปราศจากเชื้อ ให้กับหน่วยงานปราศจากเชื้อทั้งในโรงพยาบาล คลินิกทันตกรรม คลินิกศัลยกรรมทั้งในส่วนของภาครัฐฯและเอกชน ห้องปฏิบัติการทดลอง รวมไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม โดยทางเราเป็นผู้นำเข้า พร้อมทั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและให้บริการครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในด้านงานปราศจากเชื้อ ดังต่อไปนี้
• เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยแรงดันไอน้ำ (Autoclave)
• เครื่องล้างทำลายเชื้อโรคระบบอัตโนมัติ (Automatic Wahser Disinfactor)
• เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (Low Temperature Hydrogen Peroxide Plasma Sterilization)
• เครื่องอบแห้งครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Dryer Cabinet)
• เครื่องล้างเครื่องมือด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner)
• เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Sealer Machine)
• ปืนฉีดทำความสะอาดครุภัณฑ์ด้วยแรงดัน (Spraygun Cleaner)
• กล่องบรรจุภัณฑ์สำหรับเก็บรักษาครุภัณฑ์ปราศจากเชื้อ (Container Box)